ფოტომონტაჟის შემოწმება FotoForensics-ზე

რისთვის

Fotofrensics-ი გვეხმარება დავადგინოთ გამოსახულება შეიცავს თუ არა ფოტომონტაჟს  Error Level Analysis ტიპის სკანერის საფუძველზე. ეს ინსტრუმენტი გვიჩვენებს გამოსახულების შეკუმშვის დონეს, რაც არის მონტაჟის ერთერთი პირველი ნიშანი.


როგორ მუშაობს

  • შეიყვანეთ გამოსახულების ბმული და დააჭირეთ Upload URL

fotoforensics_1

  • აირჩიეთ ELA  მარცხენა მხარეს ნაჩვენები მონაცემებიდან

fotoforensics_2

  • ყველა მხარეს, ერთსა და იმავე ფერებს უნდა ჰქონდეთ ერთნაირი სიკაშკაშე. თუ გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი ნაკლებად განათებულია ვიდრე სხვა იგივე ფერის გამოსახულება, მაშინ ის შეიძლება იყოს რედაქტირებული.
  • ბევრი Noise მიუთითებს სურათის ხარისხის გაუარესებაზე, რაც შეიძლება გამოეწვია გრაფიკული რედაქტორების გამოყენებას.
  • დამონტაჟებულ ფოტოზე, ჩასმული ობიექტი ბევრად უფრო ნათელი იქნება, ვიდრე დანარჩენი გამოსახულება.

fake_sandy_ela

Recommended Posts