პროცედურა არასწორი ინფორმაციის გამოქვეყნების შემთხვევაში

მინიშნებები: 1. არ წაშალოთ დაუყოვნებლივ. 2. იპოვეთ მიზეზი, სიმართლე. 3. ჩამოაყალიბეთ პოზიცია და შეიყვანეთ 4. აღწერეთ პრობლემა დეტალურად 5. ადეკვატური ბოდიშის მოხდა 6. მინიმალური კრიტიკა